Mogu li postaviti tepih preko podnog grijanja?


,

Tepih preko podnog grijanja

Tepih je dobro prilagodjen za korištenje s podnim grijanjem, s tim da se obrati pažnja pri odabiru tepiha i ukupnu debljinu materijala iznad grijanja. Bilo koja vrsta podloge i nadlsloja treba da se uzme u obzir da bi se osigurao učinkovit prenos topline.


Kvalitetna podloga

Tepih treba da bude ojačan podlogom I filcom podloge visoke kvalitete, tako da se ne stvara toplinska blokada koji će ometati rad sustava.


27°C maksimum temperatura

Temperatura poda nikad ne bi trebala prelaziti 27 °C. Termostat se koristi kako bi se osiguralo da se ova temperature ne prekorači.


Granične vrijednosti za prijenos topline

Kada se koristi sustav sa tepihom, treba paziti da se osigura učinkovit rad sustava. Sve iznad grijača, uključujući podlogu, nadsloj I završni pod mora biti u granicama utvrdjenim u nastavku. Klasičan tepih ima 1.0 do 2 Tog, ali uvjek biste trebali provjeriti kod proizvodjača prikladnost za podno grijanje I osigurati da ukupna vrijednost Tog (uključujući sve podloge I nadslojeve) ne prelazi 2,5.

Ne preporučuje se instalacija sustava ako granice ispod nisu ispunjene. To može ometati rad sustava I rezultirati da sustav ne radi kako je željeno.


Granične vrijednosti za prijenos topline

Povratak na vrh

BRZI UPIT

Please wait whilst your submission is being processed. It could take up to a minute...